ขั้นที่ตอน 1: ตัวเลือกในการลงทะเบียนสมัครหากท่านยังไม่เป็นสมาชิกของไลฟ์แวนเทจ โปรดเลือกประเภทการลงทะเบียนของท่านด้านล่าง :

สมัครเป็นนักธุรกิจอิสระรายใหม่ของไลฟ์เวนเทจ
ในฐานะที่เป็นนักธุรกิจไลฟ์เวนเทจ ท่านสามารถซื้อสินค้าในราคาสมาชิกได้และมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการสร้างเครือข่ายผ่านการแนะนำของท่าน


สมัครเป็นลูกค้าผู้บริโภครายใหม่ของไลฟ์เวนเทจ
ในฐานะที่เป็นลูกค้าประจำไลฟ์เวนเทจท่านสามารถซื้อสินค้าในราคาสมาชิกได้แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นในแผนการจ่ายผลตอบแทน